Hot Summer Sale

 

Cảm nhận sức nóng của mùa hè này với chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt 35% trên giá Best Flexible Rate của chúng tôi. 

Đừng ngần ngại đặt phòng ngay bây giờ. Chương trình có hiệu lực cho tới 30 tháng 9 năm 2015.

ĐIỀU KIỆN HỦY PHÒNG:

  • Toàn bộ tiền phòng phải được thanh toán ở thời điểm đặt phòng phải thực hiện.
  • Tổng số tiền phòng đã thu sẽ không được hoàn trả ngay cả khi đặt phòng bị hủy hoặc thay đổi. Trường hợp khách không đến ở, toàn bộ tiền phòng vẫn phải thanh toán.

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG:

  • Giá thể hiện cho 1 phòng 1 đêm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí dịch vụ.
  • Chương trình này không áp dụng cho đoàn va không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hay các đặc ân khác.
  • Thông tin thẻ tín dụng cần được cung cấp để đảm bảo đặt phòng
  • Khách sạn có toàn quyền thay đổi các điều khoản đặt phòng mà không cần thông báo trước

Giai đoạnMay 01, 2018 - Now