Early Bird Offer

 

Đặt phòng trước 15 ngày và hưởng giảm giá đặc biệt ít nhất 25% từ giá Best Flexible Rate.

Được sử dụng WIFI miễn phí trong phòng và các khu vực công cộng của khách sạn.

 

ĐIỀU KIỆN HỦY PHÒNG:

  • Toàn bộ tiền phòng phải được thanh toán ở thời điểm đặt phòng phải thực hiện.
  • Tổng số tiền phòng đã thu sẽ không được hoàn trả ngay cả khi đặt phòng bị hủy hoặc thay đổi. Trường hợp khách không đến ở, toàn bộ tiền phòng vẫn phải thanh toán.

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG:

  • Giá thể hiện cho 1 phòng 1 đêm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí dịch vụ.
  • Chương trình này không áp dụng cho đoàn va không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hay các đặc ân khác.
  • Thông tin thẻ tín dụng cần được cung cấp để đảm bảo đặt phòng
  • Khách sạn có toàn quyền thay đổi các điều khoản đặt phòng mà không cần thông báo trước

Giai đoạnJanuary 01, 2018 - Now