Career @ Odyssea Hospitality Management Company

 

THỰC TẬP SINH PHÒNG KINH DOANH

 

TỔNG QUAN VỀ ODYSSEA

 • Tiên phong với cách tiếp cận mang tính chiến lược và đội ngũ chuyên môn quốc tế.
 • Là nhân tố đi đầu trong ngành quản lý khách sạn tại Việt Nam.
 • Truyền cảm hứng cho thế hệ quản lý khách sạn chuyên nghiệp mới tại Việt Nam.

 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Quản lý các dữ liệu khách hàng đã được phân công và cập nhật thông tin đầy đủ trên hệ thống theo dõi khách hàng
 • Tham gia vào các hoạt động Sales của Bộ phận: Sales Blizt, Hội chợ triển lãm,…
 • Chuyển chính xác các thông tin, yêu cầu khách hàng cho các bộ phận liên quan (Reservation, FO, Nhà hàng, HK…)
 • Ghi nhận các phản hồi của khách hàng và cập nhật thông tin cho Trưởng Bộ Phận.
 • Phối hợp các bộ phận Tiếp tân, Nhà hàng…để thực hiện đúng yêu cầu khách hàng.
 • Thực hiện báo cáo Sales mỗi ngày cho Trưởng bộ phận.
 • Thu thập thông tin các đối thủ cạnh tranh và cập nhật cho Trưởng bộ phận.
 • Chuẩn bị kế hoạch công việc tuần, tháng vào cuối mỗi tuần, tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo sự điều động và phân công của Trưởng Bộ Phận Sales.

MỐI QUAN HỆ

 • Báo cáo trực tiếp với Trưởng bộ phận
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan.

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ ?

Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỈ email: hr.odyssea@odysseahotels.com

2015 © ODYSSEA HOSPITALITY. ALL RIGHTS RESERVED.