Career @ Odyssea Hospitality Management Company

 

THỰC TẬP SINH ĐẶT PHÒNG 

 

TỔNG QUAN VỀ ODYSSEA

 • Tiên phong với cách tiếp cận mang tính chiến lược và đội ngũ chuyên môn quốc tế.
 • Là nhân tố đi đầu trong ngành quản lý khách sạn tại Việt Nam.
 • Truyền cảm hứng cho thế hệ quản lý khách sạn chuyên nghiệp mới tại Việt Nam.

 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • In Forecast và nhập số liệu theo dõi nhận booking hàng ngày và 1 số thống kê.
 • File booking và sắp xếp booking theo thứ tự thị phần
 • Gọi điện thoại nhắc nợ các công ty thanh toán trước check-in.
 • Scan booking/cập nhật vào ổ đĩa share cho từng khách sạn.
 • Charge thẻ và cập nhật thống kê thẻ charge.
 • Chuyển giao giấy tờ liên quan đến booking cho 3 khách sạn.
 • Nhập booking

Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo sự điều động và phân công của Trưởng Bộ Phận Sales.

MỐI QUAN HỆ

 • Báo cáo trực tiếp với Trưởng bộ phận
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan.

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ ?

Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỈ email: hr.odyssea@odysseahotels.com

2015 © ODYSSEA HOSPITALITY. ALL RIGHTS RESERVED.