Careers @ Odyssea Hospitality Management Company

 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TỔNG QUAN VỀ ODYSSEA

 • Tiên phong với cách tiếp cận mang tính chiến lược và đội ngũ chuyên môn quốc tế.
 • Là nhân tố đi đầu trong ngành quản lý khách sạn tại Việt Nam.
 • Truyền cảm hứng cho thế hệ quản lý khách sạn chuyên nghiệp mới tại Việt Nam.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC

 • Tiến hành việc đánh giá kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro để xác định lỗ hổng và những lĩnh vưc cần có sự quản lý để ngăn chặn sự gian lận, biển thủ, sử dụng ngân sách không phù hợp và lãng phí; bảo đảm các mục tiêu của Công ty được hoàn thành một cách tiết kiệm, có hiệu quả đối với các khách sạn được quản lý bởi Công ty Quản lý Khách sạn Odyssea.
 • Chuẩn bị một bản kế hoạch kiểm soát nội bộ hàng năm dựa trên việc đánh giá các rủi ro bao gồm công việc, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho mỗi công việc và các hoạt động chính, nhân sự được tuyển chọn và báo cáo kết quả kiểm toán.
 • Đảm bảo các hệ thống tồn tại phù hợp với dữ liệu tài chính và các thông tin khác chuẩn xác và tin cậy.
 • Thực hiện các công việc khác khi cấp quản lý yêu cầu.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Thực thi và dẫn chứng bằng tài liệu đối với công tác kiểm toán được giao phù hợp với kế hoạch đã lập, tiêu chuẩn và chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận.;
 • Hoàn thành công tác trong khoản ngân sách dành cho mỗi lần kiểm toán và giải thích rõ ràng cho bất cứ sự khác biệt nào so với ngân sách được đưa ra;
 • Ghi chú tất cả những ngoại lệ, khuyến nghị và trình cấp quản lý các vấn đề trọng yếu để được phê chuẩn;
 • Thông báo kịp thời đến Ban Quản lý Công ty về các kết quả kiểm toán và khuyến nghị được phê duyệt;
 • Thu thập kịp thời những phản hồi tương xứng với các khía cạnh của các kết quả kiểm toán và khuyến nghị có liên quan.
 • Phác thảo các báo cáo kiểm toán theo các hướng dẫn đã được thiết lập và luân chuyển đến Ban quản lý sau khi đã được duyệt một cách thích hợp.
 • Phân phối báo cáo kiểm toán sau khi được Ban Quản lý duyệt.
 • Nâng cao kiến thức về kinh doanh, thị trường và các vấn đề kiểm soát, tận dụng những nguồn thông tin tham khảo cần thiết trong khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo chính sách, thông lệ và quy trình của bộ phận và của Odyssea.
 • Thực hiện hoặc hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn nghiệp vụ và của bộ phận.
 • Nghiên cứu và đánh giá sự thích hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
 • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch về cách tiếp cận và phạm vi nhiệm vụ kiểm toán cụ thể.
 • Xem xét đánh giá sự hiệu quả của các khu vực/ phòng ban cụ thể.
 • Thực hiện khảo sát các chức năng và hoạt động trong các lĩnh vực được giao để xác định và dẫn chứng trong quá trình hoạt động, nhận biết các công cụ kiểm soát then chốt và đánh giá sự tương thích của toàn hệ thống kiểm toán nội bộ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
 • Thực hiện những công việc khác như đã thỏa thuận với Giám đốc Tài chính và Hành chính.

YÊU CẦU CHUNG

 • Bằng cử nhân, ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính hay lĩnh vực có liên quan.
 • Ưu tiên có chứng chỉ ACCA hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán Kiểm toán trường Đại học Kinh tế.
 • 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm toán.
 • Có hiểu biết về lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn.
 • Khả năng giao tiếp và kỹ năng viết tiếng Anh tốt.
 • Kỹ năng vi tính văn phòng tốt. Ưu tiên có kiến thức về phần mềm kế toán quốc tế.
 • Kỹ năng làm việc nhóm xuất sắc.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ ?

Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỈ email: hr.odyssea@odysseahotels.com

 

 
2015 © ODYSSEA HOSPITALITY. ALL RIGHTS RESERVED.