Our Partners

SAI GON - QUE HUONG CORPORATION

Company’s full name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - QUÊ HƯƠNG

Address: 63-65 Ham Nghi Boulevard, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8) 3914 1927

Fax: (84-8) 6299 0512

Website: www.saigoncorp.com.vn

QUE HUONG - LIBERTY CORPORATION

Company’s full name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Address: 63-65 Ham Nghi Boulevard, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8) 6295 9234

Fax: (84-8) 3914 1928

Website: www.libertycorp.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ ANH

Company’s full name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MỸ ANH

Company’s full name in English: MY ANH INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Address: 542A Huynh Tan Phat Street, Binh Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-8) 38 733 117

CÔNG TY CỔ PHẦN KHATOCO – LIBERTY

Company’s full name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN KHATOCO - LIBERTY

Company’s full name in English: KHATOCO-LIBERTY JOINT STOCK COMPANY

Address: 09 Biet Thu Street, Loc Thọ Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa province

Tel: (84-58) 3 514 770

CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ PVC – TRƯỜNG SƠN

Company’s full name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ PVC-TRƯỜNG SƠN

Address: 251A Quang Trung, Phu Hai, Dong Hoi, Quang Binh Province, Vietnam

Tel: (84-8) 38 733 117

2015 © ODYSSEA HOSPITALITY. ALL RIGHTS RESERVED.